Audit Group ASKRAudit Group ASKR

Мова сайту:
Версія для друку

Аудиторські послуги

Аудиторська компанія Audit Group «ASKR» вже протягом 10 років надає аудиторські послуги на високому професійному рівні. У компанії працюють сертифіковані аудитори зі значним практичним досвідом роботи в сфері бухгалтерського обліку, оподатковування та фінансів. Кваліфікація наших фахівців у сфері аудиту підтверджена сертифікатами Аудиторської палати України, Асоціацією сертифікованих міжнародних професійних бухгалтерів (CAP/CIPA), дипломами з Міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA DipIFR), ступенем Майстер бізнес-адміністрування (MBA).

 

Аудиторська компанія АСКР надає наступні аудиторські послуги:

 • Обов'язковий аудит - підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності емітентів та професійних учасників ринку цінних паперів, акціонерних товариств, фінансових установ; перевірка фінансового стану засновників (юридичних осіб) банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, небанківських фінансових установ та посередників; підтвердження достовірності ліквідаційного балансу при ліквідації підприємства за рішенням власників, проведення аудиту підприємства за рішенням господарського суду у разі порушенні справи про банкрутство та у інших випадках, передбачених чинним законодавством.
 • Ініціативний аудит - за вимогою чи бажанням власників (учасників) та акціонерів підприємств будь-якої форми власності та інших користувачів фінансової звітності, у тому числі оглядові перевірки.
 • Аудит фінансової звітності складеної відповідно до МСФЗ - аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та надання аудиторського висновку.
 • При реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств для підтвердження дійсної чистої вартості активів та зобов'язань підприємства.
 • Аудит платоспроможності і фінансового стану партнерів і клієнтів для банків при видачі кредитів, для всіх підприємств, що бажають впевнитися в «надійності» свого потенційного партнера.
 • Виконання інших погоджених процедур щодо фінансової інформації - виконання за ініціативою Клієнта процедур щодо окремих статей фінансової інформації, фінансової або управлінської звітності.
 • Перевірка (аудит) прогнозної фінансової інформації - перевірка обґрунтованості припущень управлінського персоналу, підготовка та подання прогнозної фінансової інформації.

У тому числі аудиторська компанія Audit Group «ASKR» надає такі аудиторські послуги:

 • аудит податкової звітності, підготовленої відповідно до українського податкового законодавства;
 • послуги в сфері інтеграції облікових даних філій підприємства та складання консолідованих фінансових звітів;
 • трансформація фінансової звітності, підготовленої відповідно до НСБУ у звітність, підготовлену відповідно до міжнародних стандартів (IFRS);
 • аудит емісії цінних паперів;
 • аудит у процесі процедури визнання підприємства неплатоспроможним або оголошення його банкрутом (за вимогою кредиторів або власників підприємства);
 • відновлення бухгалтерського та податкового обліку;
 • проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з наданням письмових рекомендацій щодо її поліпшення.

Аудиторська компанія Audit Group «ASKR» надає аудиторські послуги українською, російською та англійською мовами. Результатом проведеної роботи є:

 • аудиторський висновок відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) і Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг);
 • аудиторський звіт відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики;
 • аудиторський звіт відповідно до вимог МСФО (IFRS);
 • конфіденційний звіт з відповідними рекомендаціями;
 • можлива підготовка спеціальних звітів у відповідності до вимог клієнта.

 

Вартість послуг Ви можете переглянути на сторінці «Прайс-лист на аудиторські послуги»

Rambler's Top100