Audit Group ASKRAudit Group ASKR

Мова сайту:
Версія для друку

Спеціальні послуги для акціонерних товариств

Послуги акціонерним товариствам, що надає аудиторська компанія Audit Group «ASKR», включають, але не обмежуються:

 

Розробка внутрішніх положень акціонерних товариств відповідно до вимог нового законодавства про акціонерні товариства 

З метою виконання вимог законодавства щодо строків приведення статутів та інших внутрішніх документів акціонерних товариств у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» ДКЦПФР рекомендує акціонерним товариствам у 2010 році на річних загальних зборах прийняти рішення про викладення статутів у новій редакції та розробити внутрішні документи (Рішення №797 від 14.07.2009 р., Роз’яснення №8 від 14.07.2009 р.).

Аудиторська компанія Audit Group «ASKR» розробляє та адаптує  під умови роботи підприємств комплекти необхідних документів, які в повному обсязі відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Пакет документів складається зі Статуту та шести внутрішніх положень, а саме:

   - статут публічного (приватного) АТ;

   - положення про Наглядову раду;

   - положення про Виконавчий орган;

   - положення про Ревізора/Ревізійну комісію;

   - положення про Загальні збори акціонерів;

   - положення про Інформаційну політику;

   - кодекс корпоративного управління.  

 

Повний комплекс послуг для акціонерних товариств при дематеріалізації акцій

 В зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства», який набирає чинності в кінці квітня 2009 року, всі акції планується випускати лише іменні та в бездокументарній формі, а товариства, які мають акції в документарній формі існування, повинні перевести їх в бездокументарну форму існування протягом двох років з дня опублікування Закону, тобто до 29 жовтня 2010 року.

Аудиторська компанія Audit Group «ASKR» пропонує інформаційно-консультаційні послуги на всіх етапах переведення випуску акцій у бездокументарну форму:

  • Підготовка та опублікування оголошення про проведення загальних зборів акціонерів;
  • Підготовка рішення про дематеріалізацію (протоколу);
  • Підготовка та опублікування повідомлення про де матеріалізацію;
  • Підготовка документів, необхідних для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі;
  • Підготовка документів, необхідних для призначення коду цінних паперів;
  • Інформаційно-консультаційна підтримка при підготовці документів для припинення ведення реєстру та його передачі;
  • Підготовка документів необхідних для депонування глобального сертифіката та зарахування цінних паперів випуску, що дематеріалізується, на рахунок емітента цінних паперів;
  • Інформаційно-консультаційна підтримка при відкритті емітентом рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів.
Rambler's Top100